Home

 

 

Poskytujem prekladateľské služby z angličtiny do slovenčiny

a zo slovenčiny do angličtiny overené úradnou pečiatkou.

Špecializujem sa na oblasť ekonomickú, právnu a administratívnu.

Prekladám všetky dokumenty ako rodné listy, sobášne listy, preukazy, osvedčenia, rozhodnutia, lekárske správy...