Home Cenník

 

 

Ceny sú stanovené v zmysle Zákona č. 491/2004 Z.z.

 

§ 10 (1) Tarifná odmena  za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi:

 

slovenským a anglickým  jazykom                        19,92 Eur

za bezodkladné vykonanie úkonu                          3,00 Eur

 

(5) Jedna strana prekladu je písacím strojom písaný text obsahujúci:

30 riadkov so

60 znakmi v jednom riadku

§ 14 (3)  Prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za:

a) každé písomné vyhotovenie úkonu          2,66 Eur

b) vyhotovenie čiernobieleho listu A4          0,10 Eur

c) vyhotovenie farebného listu A4              0,83 Eur